Production:

Please, rotate your device to horizontal.
Odwróć użądzenie do pozycji horyzontalnej.